માછલીમાં ઇચથિઓફાઇરોઇડિઝમ આ છબીમાં બતાવવામાં આવી છે.

ઇક્થિઓફથાઇરોઇડિઝમ (Ichthyophthirius multifiliis): મારી ભૂલો! સારવાર Costapur'ઓમ.

ઇક્થિઓફથાઇરોઇડિઝમ (Ichthyophthirius multifiliis) તે ક્ષણ સુધી, હું નસીબદાર હતો અને હું ક્યારેય મારા માછલીઘરમાં ઇક્થિઓફથાઇરોઇડિઝમ લાવ્યો નહીં. જોકે ઇચથિઓફથાઇરોઇડિઝમ ...
વધુ વાંચો
માછલીઘરમાં ખીલેલું પાણી આ ચિત્રમાં બતાવવામાં આવ્યું છે. માં લીલો પાણી aquaઆ છબીમાં રિમ જોઇ શકાય છે.

માછલીઘરમાં મોર (લીલો પાણી): ઝડપી સમસ્યા હલ!

માછલીઘરમાં ફૂલો (લીલો પાણી). કેટલીકવાર, ખાસ કરીને માછલીઘર શરૂ કર્યા પછી, ખીલેલા પાણી જેવી સમસ્યા આપણા પર આવશે. પાણી મળી રહ્યું છે ...
વધુ વાંચો
Catappa આ છબીમાં પાંદડા અને હાથ જોઇ શકાય છે. આ છબીમાં બદામના પાંદડા અને માદા હાથ બતાવવામાં આવ્યા છે.

Catappa: માછલીઘર માટે બદામનું ઝાડ! (એપ્લિકેશન સિક્રેટ્સ)!

ભારતીય બદામના પાંદડા (Catappa) માછલીઘરમાં! એશિયન માછલી સંવર્ધકોના રહસ્યો! તાજેતરમાં, માછલીઘર મંચમાંથી એક પર, મેં ...
વધુ વાંચો
માટે મૂક્કો સહાય aquaરિમ લોગો આ છબીમાં જોઈ શકાય છે. આ છબીમાં એક્વેરિયમ ફર્સ્ટ એઇડ ઉપકરણો બતાવવામાં આવ્યા છે.

ફર્સ્ટ એઇડ ટૂલ્સ! એક્વેરિયમ કિટ. મારો અનુભવ!

માછલીઘરમાં ફર્સ્ટ એઇડ ટૂલ્સ. તે શું છે અને તેઓ કયા માટે છે? સામાન્ય રીતે પ્રાણીઓની જેમ તે થાય છે, તે કૂતરાઓ હોય, ...
વધુ વાંચો
લોડ કરી રહ્યું છે ...